021Föreningsledningen

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet vilket arrangeras innan mars månads utgång varje år. På årsmötet tillsätts en styrelse som väljs av medlemmarna.

Styrelsen har ansvar för att strategiskt jobba med föreningen och sätta mål och visioner på längre sikt. Styrelsen arbetar sedan nära vår verksamhetschef som ansvarar för den dagliga driften av föreningen.

Att arbeta i Friskis&Svettis Kungälvs styrelse är utvecklande, berikande, spännande, engagerande och vi tycker det är viktigt att det också ska vara kul. Föreningens styrelse ska helst bestå av personer med olika typer av kompetens inom olika områden, för att på så vis bidrar till föreningens utveckling och anta de utmaningar som kan tänkas dyka upp.

Är du intresserad av ett styrelseuppdrag?
Anmäl ditt intresse till vår sammankallande i valberedningen Håkan Hambeson hakan.hambeson@kungalv.se.

Hör av dig till oss om du är intresserad av ett styrelseuppdrag eller vill nominera någon.