Valberedningen

Att jobba i vår valberedning är en av föreningens viktigaste uppdrag. Som valberedning ansvarar man för att utvärdera styrelsen arbete och nominera förslag till årsmötet varje år på ny styrelse. Ny valberedning väljs varje år på årsmötet.

Personval till valberedningen är ett av årsstämmans viktigaste val. En lyhörd och väl  fungerande valberedning har en nyckelroll för föreningens ledning och utveckling. På stämman råder fri nominering, det finns inte någon valberedning för valberedningen. 

Med ambitionen att bli bäst också på att driva förening behövs en valberedning med olika kompetenser, personligheter, stora nätverk och en mix av kontinuitet och förnyelse. En framgångsrik valberedning arbetar under hela året och som ledamot är det förstås viktigt att ha ett stort Friskis&Svettis hjärta och att vara väl insatt i vår verksamhet både centralt och lokalt. Det är också viktigt att ha erfarenhet av rekrytering och hur man bygger ett bra team. Valberedningen består av minst 3 personer.

Är du nyfiken på valberedningsarbete är du välkommen att höra av dig till vår verksamhetschef Marie.
Det finns möjlighet att nominera kandidater. Nominering sker via e-post till marie@kungalv.friskissvettis.se fram till dagen före årsstämman. Därefter kan nominering också göras på årsstämman. En förutsättning är att ni har tillfrågat personen som ni nominerar och att hon/han är villig att åta sig detta förtroendeuppdrag.

Valberedningen 2017_2018
Det är vi som är valberedningen 2017/2018.

Gunnar Bodmar, Håkan Hambeson (sammankallande), Marita Hollstig