Här finns vi Kungälv!

Hitta till Älvängenhallen i Ale

Karta se här >>>


Du parkerar vid Hövägen 23 i Älvängen. Går sedan ett kort stycke söder ut längs med fotbollsplanen. Den gula byggnaden du ser framför dig är Älvängenhallen.

Lilla hallens ingång är belägen utmed fasadens västra sida, så fortsätt bara gångvägen ett litet stycke utmed fasaden och du har då fotbollsplanen på din högra sida.

I Älvängen driver vi verksamhet i en kommunal idrottshall, vi har därför ingen bemanning mer än i samband med våra pass. Men du kan alltid nå oss i Kungälv på tel. 0303-929 00.

Välkommen!