Välkommen på Årsmöte

17 January 2018
Torsdag den 12 april kl. 18:00 är det dags för Friskis&Svettis Kungälv/Ale´s årsmöte.

Vill du bidra med en motion till årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda senast 2018-03-08.

Att lämna en motion

Friskis&Svettis är en ideell förening och styrs därför efter föreningsdemokratiska principer. Låter det trist? 

Egentligen är det hur kul som helst. För det betyder att alla medlemmar har makt och kan påverka. Använd din medlemsröst och kom på årsmötet. Du har också möjlighet att lämna in motion till årsmötet.  

Vad är en motion?

En motion är en eller flera medlemmars förslag till föreningens årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans, alla som betalt F&S Kungälv/Ale´s medlemsavgift får delta på och bidra med motioner till årsmötet.

I regel bör frågor som väcks i motioner handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor. 

Så här skriver du en motion:

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. 
    Tänk på att en motion främst bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Och om du har flera ämnen så skriver du flera motioner.
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  • Ange ditt förslag till lösning och de argument du har samt även kostnadsförslag om det är möjligt.
  • Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, datera och ange respektive kortnummer (se ditt träningskort).

Lämna in motionen på något av följande sätt:

  • Maila till kansli@kungalv.friskissvettis.se
  • Lämna den i ett kuvert i vår medlemsservice märkt "Till styrelsen"
  • Posta den till Friskis&Svettis, att: Styrelsen, Bultgatan 1, 442 40 Kungälv

Efter att du lämnat din motion kommer styrelsen att svara på den och lägger ett förslag på beslut till årsmötet. Styrelsens svar och förslag kommer en vecka före årsmötet tillsammans med övriga handlingar och finns då i vår medlemsservice för påseende. Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det.

Övriga förslag

Har du förslag som rör den dagliga verksamheten tar vi gärna emot dem via vår förslagslåda här på hemsidan eller genom att maila till kansli@kungalv.friskissvettis.se.

En utförlig kallelse med förslag på dagordning presenteras fyra veckor före årsmötet.


Hoppas vi ses på årsmötet!

FS2016_020_rgb