Hur det började

1978 startade Johan Holmsäter Friskis&Svettis i Stockholm. Han gjorde det utifrån en idé om att idrottsrörelsen och sjukvården skulle kunna utnyttja varandras kunskap bättre. Friskis&Svettis blev ett exempel på hur man kunde arbeta närmare varandra och samla erfarenhet, kunskap och entusiasm under ett och samma tak. Friskis&Svettis ville skapa en brygga mellan sjukvård och friskvård.

I namnet var “&” viktigast.

Friskis stod för en del av verksamheten. Svettis för en annan. Friskis var aktiviteter för dem som av olika anledningar inte kunde vara med i den vanliga jympan. Svettis var träningen för alla andra. Men tecknet “&” var viktigast. Det representerade målsättningen att slussa människor från Friskis till Svettis. Alla skulle kunna hitta en träningsform som passade, oavsett om man var vältränad eller otränad, gammal eller ung. I dag pratar vi inte så mycket om Friskis som det ena och Svettis som det andra. Men målsättningen att alla ska kunna hitta en träningsform som passar är lika levande som den alltid har varit.

I dag har vi över en halv miljon medlemmar

Till det allra första jympapasset som hölls i Salénhuset i Stockholm kom det en person. Idag, 36 år senare, har Friskis över en halv miljon medlemmar. I Sverige finns det 108 lokala föreningar och i Norge finns det 40 föreningar. Friskis finns även i i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen.

Våra drygt 16 000 engagerade funktionärer arbetar ideellt och ser till att vi kan erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Den klassiska jympan samsas idag med ett 80-tal andra träningsformer. 75 föreningar erbjuder utöver gruppträning även träning i gym. Vi utvecklas ständigt eftersom vårt mål är att få så många som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje och för att vi vill kunna erbjuda olika former av fysiska aktiviteter med Friskis&Svettis värderingar som grund.