Utbildningen - The Kitt

I över 35 år har vi drivit och utvecklat vår egen utbildning. Den är ett kitt i Friskis&Svettis. Det våra ledare, instruktörer och andra funkisar lär sig där, håller ihop föreningens kropp och själ. Vi förstår om du inte orkar lyssna på allt vi vill berätta. Men om du själv funderar på att engagera dig som ledare eller instruktör vill du kanske höra allt. Välj berättelse efter hur många minuter du har:

utbildning_680

Vår utbildning

Vi är mycket stolta över vår utbildningsverksamhet. Det började som ett unikt koncept för att utbilda jympaledare och har i dag utvecklats till att omfatta i stort sett varje funktionärsfunktion i hela Friskis&Svettis.

150 kurser för nästan 6 000

På ett år genomför vi cirka 150 olika kurser, inspirationsdagar och konvent med totalt drygt 5 800 funkisar. Många funktionärer deltar vid flera utbildningstillfällen under året.

Utbildningen är kärnan

Intresset i Friskis&Svettis föreningar för att utbilda sig, vare sig det gäller grundutbildningar, utveckling, fortbildning eller specialiseringar är enormt. Under utbildningarna stärks och utvecklas ständigt det som är unikt för Friskis&Svettis.

Friskis&Svettis utbildningsprogram består i dag bland annat av grundutbildningen Ettan och träningsformsutbildningar inom Jympa, Spin, Individuell träning, Träning för barn, Skivstång, Box, Kamp, Power Hour, Cardio Mix Step/Aerobics, Dans, Yoga, Flex, Core, Indoor walking, Cirkelfys, Cirkelgym och Träna ute.

För den som vill vidareutbilda sig finns utbildningar i passvarianter som t ex Jympa station, Dans senior, HIT och Grundfys. Det finns även mer omfattande vidareutbildningar som Personlig tränare och vidareutbildningar som ger behörighet att hålla Träningsskolor för barn.

Efter en tid som ledare eller instruktör behöver längtar man ofta efter att få vidareutvecklas och fylla på sin kunskap, övningsförråd eller sin energi! Då har man möjlighet att delta i fördjupningar som t ex Kettlebells och Yoga, eller delta på inspirationstillfällen inom sitt område t ex Dans, Core, Box och så vidare.

Se hela utbildningsprogrammet ››

I utbildningsprogrammet har vi även utbildningar och inspiration som riktar sig till de funktionärer och anställda som har till uppdrag att leda föreningen, stötta och utveckla våra funktionärer. Exempel på dessa utbildningar är Ledar- och värduppföljning, Verksamhetsledare, Licensierare, Styrelse etc .

200 utbildare och licensierare

Utbildningen är ett av Friskis&Svettis Riks absolut viktigaste ansvarsområden. Knutna till utbildningen finns därför cirka 80 utbildare och ytterligare lika många licensierare. Dessa personer utvecklar kontinuerligt utbildningsverksamheten och genomför kurser och licensieringar.

 

Vill du veta hur man blir ledare? ››

Läs gärna artikeln Ettan på Lillsved ››