Som medlem i Friskis&Svettis är du försäkrad

Försäkringsvillkor
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar dig när du deltar i all slags träningsverksamhet som anordnas av IF Friskis&Svettis Kungälv samt under resa direkt till och från träningen.

Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett och leder till att du skadas.
Försäkringen gäller inte vid skada som uppkommit på grund av överansträngning. I villkoren kan du läsa mer om vad försäkringen gäller för, begränsningar samt ersättningsnivåer.
Observera att denna försäkring endast gäller dig som är medlem i Friskis&Svettis.

Vad gör du om du råkar ut för en olycksfallsskada?
Har du skadat dig fyller du i en skadeanmälningsblankett som du laddar ner här eller får i medlemsservice. Blanketten skickar du sedan direkt till Svedea.

Adress: Svedea AB, Box 3489, 103 69  Stockholm

Ersättning för invaliditet är högst fem basbelopp.

Vår syn på doping

Friskis&Svettis Kungälv är emot all form av doping. Som medlem i Riksidrottsförbundet följer vi deras regler om doping. Dopingkontroller utförs oanmält när och var som helst inom F&S verksamhet och innebär att du måste avge urinprov, blodprov eller båda delarna. Kontrollerna utförs av legitimerade funktionärer. Den som ertappas med att vara dopad stängs av från F&S i två år med omedelbar verkan.

Tävlande på lägre nivå och motionärer har en generell dispens från förbudet att använda vissa dopingklassade läkemedel. Generell betyder allmän eller allmängiltig. Det innebär att idrottare som i detta sammanhang tillhör gruppen låg nivå omfattas av allmän dispens utan någon ansökan. Den generella dispensen omfattar endast medicinskt bruk som ska kunna styrkas i efterhand om ett dopingprov visat spår av förbjudna substanser.

Vid användning av kosttillskott finns alltid risker för misstagsdoping. Läs mer på rf.se

Ätstörning/Träningsstörning

I dagens samhälle är relationen till mat, ätande och träning sällan helt oproblematisk. Många oroar sig för att de äter för mycket eller fel sorts mat. För de flesta av oss medför förhållandet till mat och träning sällan allvarliga hälsoproblem, men för vissa blir det annorlunda. Förhållandet till mat och träning slår över och blir ett tvång. Ett tvång som tar över hela livet och blir en sjukdom.

Problemet finns runt omkring oss, även här på Friskis&Svettis. En person som har en ätstörning har ofta även ett onormalt förhållande till träning och svårigheter att lyssna på kroppens signaler. Vår grundtanke är att främja folkhälsan och all träning hos oss sker på egen risk. Med tanke på de allvarliga konsekvenser som självsvält leder till är det viktigt att vi reagerar och agerar när vi misstänker att en person har en ätstörning. För vi bryr oss.

 

Det har visat sig att det effektivaste sättet att hjälpa en drabbad är att konfrontera problemet/personen. Vi har därför en särskild handlingsplan för hur vi går tillväga vid fall av ätstörningar. Vid allvarliga fall av ätstörningar kan medlem stängas av från träning.

Har du frågor eller funderingar kontakta verksamhetschef marie@kungalv.friskissvettis.se

För mer information se www.atstorning.se – Nationellt Kunskapscentrum för Ätstörningar eller friskfri.se – Riksförningen mot ätstörningar