Våra priser och kort

Du blir medlem i föreningen, kostnad 200 kr/kalenderår, men efter 1/7 utgår halv medlemsavgift på 100 kr. Sedan väljer du korttyp utefter vad du önskar ha tillgång till för träning.

Allkort = All träning i Kungälv och Ale
Gruppträning
= All gruppträning exkl. cirkelgym i Kungälv och Ale
Gym = Endast gym och cirkelgym i Kungälv

Alekortet = All träning i Ale/Älvängen

Prislista2017