Åldersgränser vid köp

Våra kortpriser är uppdelade följande åldersintervall med inkluderande utbud ( se åldersgränser träning).

  • Barn: 2-6 år
  • Junior: 6-12 år
  • Ungdom: 13-19 år
  • Student: Mot uppvisande av studentlegitimation som intygar heltidsstudier.
  • Vuxen: 20 år.
  • Pensionär: Fyllda 65 år eller mot uppvisande av pensionärsintyg.
  • Arbetssökande: Vid heltids arbetssökande mot uppvisande av intyg från Arbetsförmedlingen.

Vid kortköp räknas din ålder det året du fyller. Exempel: Fyller du 20 år den 31 december 2016, räknas du som vuxen under hela 2016.

Åldergränser träning

Våra åldersgränserna är satta och anpassade för att du skall kunna tillgodogöra dig träningen på bästa sätt. 
 
2 - 6 år    Jympa familj med vuxen

6 - 12 år  
Junior fys på egen hand.
                Familjefys och Jympa bas med vuxen.
                IMT Kids på egen hand, från 9 år


10 - 12 år 
All gruppträning utan redskap med vuxen

13 år      
All gruppträning på egen hand
               Gym med vuxen efter genomförd instruktion eller på egen hand efter fullföljd kurs Small  group gym tonår.
                 Spin & IW om man är över 150 cm lång.

15 år      
All träning på egen hand