Återköp/frysning av kort

Uppgradering av kort

Vill du uppgradera dig till ett kort som gäller på fler aktiviteter under terminens/årets gång går detta bra. Man betalar då mellanskillnaden och uträknat efter hur lång tid som återstår av terminen/året. Kontakta medlemsservice för exakt prisuppgift.

Det går inte att nedgradera sitt kort.

 

Frysning av kort

Kan göras vid följande skäl: sjukdom, skada, graviditet samt vid flytt. Gäller från det datum intyg lämnas till kansliet, så frysning kan inte ske i efterhand. Medlemsavgiften går dock ej att frysa utan enbart aktivitetskortet.

Är du innehavare av årskort eller autogirokort har du möjlighet att under en 12 mån period frysa ditt kort i max 1 mån. Kostnad för detta är 100 kr och du kontaktar kansliet dagtid om du vill frysa ditt kort.

 

Återköp

Vi gör inga återköp. Men du kan överlåta ditt kort till någon annan om du önskar. Dock kan du aldrig överlåta medlemsavgiften. Vid överlåtelse kontaktar du vårt kansli dagtid.

Borttappat kort
Ditt träningskort ska vara med vid varje träningstillfälle. Borttappat kort kan ersättas mot en avgift av 50 kr.