Vårt schemaår

Inför varje höst med start 1 september gör vi ett nytt schema. Detta schema sträcker sig fram till 31 maj i huvudsak. Men vid årsskiftet görs ibland justeringar utefter händelser och efterfrågan och beläggning. Vi utbildar också nya ledare varje höst och vår och när de sedan skall in i schemat kan justeringar ske. Det korrigerade schemat startar vi upp 7 januari varje år.

Vi arbetar nu med ett levande schema för att göra det så bra för dig som medlem som möjligt. Det innebär att har vi resurser och vi ser att det är stor efterfrågan försöker vi inom högsäsong sätta in extra pass. Vår högsäsong sträcker sig normalt från jan-mars. 

Under sommarsäsongen juni-augusti är efterfrågan på träning mindre och därav även vårt utbud. Men vi anpassar och försöker erbjuda så mycket och så varierat som möjligt även under denna delen av säsongen.